-3

Описание категории «Законы и право»

Владелец охотничьего оружия несет ответственность за правильное хранение оружия и боеприпасов, а также за все возможные последствия, которые могут возникнуть в результате неправильного или незаконного хранения, применения оружия и боеприпасов или обращения с ними.

Подробнее...

Відносини, пов'язані з веденням Червоної книги України, охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Подробнее...

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин;

Подробнее...

tovari_dlya_ohotnichih_sobak